Overview

Quality Projects Associate Job at Pfizer – Puurs

Departement Marketing Statement

Iedere werknemer bij ons is mede-verantwoordelijkvoor de kwaliteit van de geproduceerde geneesmiddelen. De Quality Operations (QO) – Kwaliteitsfdeling heeft hier als rol om als onafhankelijke partij de kwaliteit te bewaken van alle aangekochte materialen, grondstoffen en alle geproduceerde geneesmiddelen. Er wordt op toegezien dat de productie gebeurt volgens de geldende regels (Goede VervaardingsMethoden of GMP’s) en dat alle geneesmiddelen voldoen aan de strengste wettelijke voorschriften. Naast alle wettelijke opdrachten zorgt deze afdeling ook via een actief partnership voor de nodige ondersteuning van alle andere (technische) afdelingen naar continue verbetering van onze producten, processen, systemen en diensten.

Deze functie situeert zich binnen deze afdeling in het kwaliteitsteam dat voor ‘medical devices’ en ‘combination products’ de kwaliteitsaspecten behartigt voor wat betreft introductie van nieuwe, alsook optimalisatie van al in productie zijnde devices en combination products.

“Binnen deze rol ben je het eerste aanspreekpunt omtrent kwaliteit in implementatie- en optimalisatieprojectenvoor medical devices en combination products”

Takenpakket

Met betrekking tot medical devices en combination products:
Kwaliteitaanspreekpunttijdens ontwikkelings- en verbeterprojecten

Coördinatie van alle activiteiten in heel de Quality Operations afdeling m.b.t. de implementatie en optimalisatie

Verantwoordelijk voor de creatie en het onderhoud van gecontroleerde documentatie.

Samenwerking met de technische product support afdeling

Evaluatie van de impact van veranderingen en beslissingen op bestaande documentatie, processen en procedures in analogie met bestaande regelgeving, standaarden en vereisten

Onderhoud van frequente contacten met externe partijen, zoals Pfizer Safety, Pfizer R&D, andere Pfizer sites en leveranciers.

Functieprofiel

Must

Universitaire opleiding (master) ingenieur, farmacie of wetenschappelijke richting

Je hebt een probleemoplossende, pragmatische aanpak met veel zin voor initiatief

Communicatief sterk en klantgericht

Je werkt zelfstandig, georganiseerd en accuraat

Perfecte beheersing van het Nederlands en het Engels

Nice to have

Ervaring met medical devices en/of combination products is een duidelijke plus

Ervaring in een kwaliteitsomgeving

Ervaring in een GMP-omgeving

Ervaring in project management

Aanbod:
Contract van onbepaalde duur met tal van extralegale voordelen

Een cultuur van ondernemerschap en innovatie

Een site met de grootste productie-en verpakkingssite van Europa binnen het Pfizernetwerk

Hoog investeringsritme

Hoogtechnologische omgeving

Samenwerken met een team van gemotiveerde device- en combination productspecialisten, zowel binnen als buiten de Puurssite.

De Pfizer site in Puurs is één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer wereldwijd, gespecialiseerd in aseptische productie en verpakking. Jaarlijks worden in Puurs meer dan 400 miljoen doses injecteerbare vaccins en medicijnen geproduceerd. Deze zijn ter plaatse verpakt in ampullen, flacons, plastic flessen, spuiten en patronen voor pennen.

De medicijnen die in Puurs worden gemaakt, zijn bestemd voor patiënten in meer dan 170 landen wereldwijd. 30% van de productie uit Puurs is bestemd voor ontwikkelingslanden, in samenwerking met UNICEF, WHO, GAVI en ngo’s.

Met het gebruik van twee windturbines, zonnepanelen en een warmtekrachtcentrale richten we ons op hernieuwbare energie.

Quality Assurance and Control

About the Company

Company: Pfizer –

Company Location:  Puurs

Estimated Salary:

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 80 MB.

About Pfizer -